> agenda

Agenda

 
17 september 2019, 19:00 uur

Cursus Theologische Vorming

Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, Hengelo

Wie voelt het niet: de behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang zo'n 30 lesavonden met telkens lessen in twee vakken van vijf kwartier per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken. 

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor één seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk in Nederland, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn.

Kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderzins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!
De kosten bedragen € 220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de Waterstaatskerk in Hengelo. De eerste avond is gepland op dinsdag 17 september 2019.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Informeer dan bij cursuscoördinator Ina ter Kuile, tel. 074 2774 288 of bij cursusleider ds. Herman Koetsveld, tel. 074 2783 203.

Kijk voor meer informatie hier

Hengelo cursus Theologische Vorming


Terug