> nieuws

Nieuws

 
2 mei 2019

Kerk en Vrede verzet zich tegen terugzending van Yezidi's

De Nederlandse vereniging Kerk en Vrede* is, evenals anderen, verbijsterd over het voornemen van de IND om naar Nederland gevluchte Yezidi's terug te zenden naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak, omdat deze regio voor hen weer veilig zou zijn.

De Yezidi’s werden uitermate zwaar vervolgd door ISIS. Duizenden mannen werden gedood en vrouwen en kinderen verkocht als seksslaven. Hun dorpen werden zeer zwaar beschadigd. Nu ISIS uitgeschakeld lijkt te zijn, mag niet zonder meer aangenomen worden, dat de Yezidi's veilig zijn.

De IND-argumentatie druist in tegen de mensenrechten en de rechten van vluchtelingen:

1) Omdat de Koerdische Autonome Regio (KAR) sinds 1991 haar bevolking zag verdrievoudigen door opvang van allerlei vluchtelingen: 1991-2003 uit Irak (wegens de boycot); 2003 en volgende jaren uit Irak (wegens bombardementen door USA en aanslagen); 2011 uit Syrië en 2014 uit de Ninive-vlakte en wijdere omgeving vanwege ISIS. De bevolking groeide van 3 miljoen in 1991 naar 9 miljoen in 1991.

2) Koerden in de KAR staan sinds het referendum onder zwaardere druk van Bagdad, hetgeen een gespannen situatie tot gevolg heeft. Het is onzeker hoe zich dat verder ontwikkelt. Het gevaar bestaat dat lokale of persoonlijke spanningen worden uitgeleefd op de meest zwakke groep: de Yezidi’s.

3) In de vluchtelingenkampen leven ook grote groepen moslims. Als de omstandigheden verslechteren ontstaat al snel krijg je een overlevingsstrijd, waarbij de meest kwetsbare groep dit moet ontgelden. Dat zijn de Yezidi’s.

4) De Koerden willen zeker geen gebied delen met de Yezidi’s, als dat niet al vanouds aan hen toebehoorde. Hen terugsturen is terugsturen naar een volstrekt onzekere toekomst, te midden van groepen die hen hebben vervolgd, ofwel hebben toegekeken of soms verraden.

5) Yezidi's terugsturen naar een tentenkamp in de KAR is hen terugsturen naar het gebied waar ze diepe trauma’s opliepen. Dit kan zonder overdrijven als een vorm van martelen worden aangemerkt.

6) Overigens behoort Nederland tot de landen, die zeer in gebreke blijven als het gaat om het betalen van de aan de UNHCR toegezegde hulp voor de opvang van vluchtelingen in de regio.

Politici bemoeien zich terecht met dit beleid van de IND. Het gaat niet om individuele gevallen, maar om een hele bevolkingsgroep. Er zou een ministerieel besluit moeten komen om de IND te verbieden Yezidi’s zo te behandelen.

Kerk en Vrede voelt zich geroepen in deze een eigen geluid te laten horen. In het kader van een vredesproject, dat specifiek op de situatie van Noord-Irak is gericht, zijn er de afgelopen bijna 20 jaar intensieve contacten ontstaan. Een van de stafleden van Kerk en Vrede bevindt zich op dit moment ter plaatse.

* Kerk en Vrede is een bijna honderd jaar oude vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid.

Yezidis


Terug