> agenda

Agenda

 
18 mei 2019, 13:45 uur

Lezing 'Oud baart nieuw' in Heeswijk-Dinther

Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther

Prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit zal de elfde Volzin-lezing uitspreken. De lezing zal worden gehouden in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther (nabij Den Bosch). De titel van de Volzin-lezing luidt: ‘Oud baart nieuw’.

Mechteld Jansen onderzoekt als missioloog hoe het bijbelse verhaal steeds weer nieuwe gestalten aanneemt. Zij zal in haar lezing met name ingaan op de mogelijke vernieuwingskracht in de christelijke traditie. Dat vergt volgens haar wel een andere opvatting van de traditie dan in de kerk vaak gebruikelijk is. Zij zal in deze lezing niet kijken naar hoe christendom en kerk steeds meer verdwijnen uit Nederland – die feiten zijn wel bekend. Maar zij zal inzoomen op wat er in de wereld van christendom, kerk en religie juist aan het ontstáán is. Kan de christelijke traditie iets nieuws baren en waar zien we dat dan? Welke tendensen zijn hoopgevend?

Alain Verheij en Richard Steenvoorde zullen elk vanuit hun eigen invalshoek reageren op de lezing van Mechteld Jansen. De jonge theoloog Alain Verheij timmert als zelfbenoemd ‘twittertheoloog des vaderlands’ aan de weg. Zijn boek God en ik werd uitgeroepen tot het ‘beste theologische boek van 2017/2018’. Richard Steenvoorde behoort tot de groep jonge(re) mannen die de laatste jaren in Nederland toetraden tot de orde van de dominicanen. In Rotterdam vormen zij een nieuwe gemeenschap.

Aanvang van de lezing: 13.45 uur. In verband met het aantal beschikbare plaatsen is aanmelding verplicht. Aanmelding kan via www.volzin.nu. Deelname is gratis. De inschrijving sluit op 10 mei 2019.

De Volzin-lezing is een initiatief van het oecumenische maandblad Volzin. De lezing beoogt licht te werpen op actuele ontwikkelingen in religie en samenleving en de samenhang daartussen.
U bent van harte welkom!

lezing Volzin bijbel nu


Terug