> agenda

Agenda

 
25 mei 2019, 10:30 uur

Bijeenkomst Vriendenraad van Doopsgezind WereldWerk

Inloophuis de Ruimte, Hengelostraat 39, Almere

Op zaterdag 25 mei houdt WereldWerk een bijeenkomst van de Vriendenraad. Deze Vriendenraad is voortgekomen uit de Doopsgezinde Vredesgroep op het moment dat Bijzondere Noden en de Vredesgroep in 2006 met elkaar fuseerden. De Vrienderaad is belangrijk voor doopsgezind WereldWerk in het behartigen van de brede zaak van de vrede met doopsgezind perspectief.

Om 10.00 uur is er een inloop met koffie en thee. De bijeenkomst zelf begint om 10.30 met het bespreken van het jaarverslag en een toelichting op de inmiddels vernieuwde bestuursstructuur van doopsgezind WereldWerk. Na de lunch is er een inhoudelijk gesprek met Daan Savert die een onderzoeksmaster ‘Peace, Trauma & Religion’ doet aan de VU en vrijwilliger is bij Christian Peace Maker Teams. In die laatste hoedanigheid verbleef hij als gedelegeerde van CPT enige tijd in Iraaks Koerdistan.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Inloophuis de Ruimte, Hengelostraat 39 in Almere.

Opgave graag via secretariaat@dgwereldwerk.nl of bel 06 38461996. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vermeld wel graag bij opgave eventuele dieetwensen in verband met de lunch.

Vanzelfsprekend is iedereen die belangstelling heeft voor het vredeswerk van harte welkom.

vredeswerk doopsgezind Vriendenraad Wereldwerk vrede


Terug