> nieuws

Nieuws

 
6 mei 2019

ADS-informatiebijeenkomsten

De Broederschapsvergadering gaat voortaan Gemeentevergadering heten. Op zaterdag 25 mei vindt in Den Haag de eerste Gemeentevergadering plaats, met een nieuwe naam, maar nog wel dezelfde opzet als de Broederschapsvergadering.

In de toekomst gaat dat veranderen: de Gemeentevergadering gaat een andere invulling krijgen. Het ligt ook in de lijn der verwachting dat er naast de Gemeentevergadering een Ledenraad zal worden ingesteld.

Wat houdt de Gemeentevergadering nu in? Voor wie is die bedoeld? Wat gaat de Ledenraad doen? En wie zitten daar in?

Om u op deze en andere vragen een antwoord te geven en daarover met u in gesprek te gaan, organiseert de ADS informatiebijeenkomsten. Die zullen in mei verspreid door het land gehouden worden, en er zal een aantal bestuursleden (voorheen Broederschapsraad) bij aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten lichten we toe wat de Gemeentevergadering en Ledenraad inhouden en wat deze veranderingen voor onze doopsgezinde geloofsgemeenschap kunnen betekenen.

De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor BV-vertegenwoordigers, kerkenraden, geïnteresseerde leden, besturen van instellingen en ringen, leden van commissies en predikanten. Kortom, voor iedereen die de toekomst van onze doopsgezinde geloofsgemeenschap aan het hart gaat.

Data en locaties
De ADS-informatiebijeenkomsten worden op verschillende locaties in het land aangeboden, zodat u niet ver hoeft te reizen om een bijeenkomst mee te maken. Elke bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

- Woensdag 8 mei 2019 - Doopsgezinde Vermaning Alkmaar, Koningsweg 12
- Donderdag 9 mei 2019 - Doopsgezinde Vermaning Leeuwarden, Wirdumerdijk 18
- Woensdag 15 mei 2019 - Doopsgezinde Vermaning Rotterdam, Noordmolenwerf 3
- Donderdag 16 mei 2019 - Johanneskerk Amersfoort, Westsingel 30

Aanmelding
Graag ontvangen wij uiterlijk een week voor de bijeenkomst uw opgave bij het secretariaat van de ADS. Dat kan telefonisch: 020 62 30 914, of per mail: ads@doopgsgezind.nl.
Wilt u het mailbericht als onderwerp geven ‘ADS-informatiebijeenkomst’? En graag naast uw naam en telefoonnummer ook vermelden op welke datum en locatie u de bijeenkomst mee wilt maken.


Terug