> agenda

Agenda

 
25 april 2019, 14:30 uur

Gemeentekring-bijeenkomst in Grouw

Doopsgezinde kerk, Hoofdstraat 44, Grouw

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van een door de
broederkringen (doopsgezinde gemeenten 'De Lytse Streek en Mid Fryslân') gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst waarin voor ons zal
spreken de heer Fokke Meirink uit Wijnaldum.


Onderwerp: 'Leven en werken in Rusland en Mongolië'
Fokke Meirink reisde als groenteteeltbegeleider 25 jaar door Rusland en Mongolië waar hij veel opbouwend werk heeft verricht. Zeer zeker geen gemakkelijke klus in landen met een nogal andere mentaliteit dan we hier gewend zijn. Hij vertelt ons over zijn bijzondere ervaringen, opgedaan in een compleet andere leefwereld.

 


Terug