> nieuws

Nieuws

 
1 april 2019

Christian Peacemaker Teams

'Wat als christenen zich met dezelfde discipline en zelfopoffering geweldloos zouden inzetten voor vrede als legers zich inzetten voor oorlog?' Met deze vraag daagde Ron Sider op een conferentie in de jaren '80 zijn gehoor van overtuigde pacifisten  uit. Deze vraag leidde uiteindelijk tot de oprichting van Christian Peacemaker Teams (CPT) in 1986.

CPT heeft als doel om geweld en onderdrukking te transformeren en doet dat op verschillende plekken in de wereld: Palestina, Colombia, Iraaks-Koerdistan en Lesbos. 
Een project in Canada waar CPT samenwerkte met oorspronkelijke bewoners heeft men met pijn in het hart om financiële redenen moeten stopzetten. Door de jaren heen leerde CPT dat ze niet zozeer in het leven geroepen zijn om vrede elders op de wereld te brengen, maar om op die plekken naast de mensen te gaan staan die daar al lang mee bezig zijn. Teams willen niet in de weg staan, maar gezamenlijk met mensen de weg naar vrede bewandelen.

Als organisatie wil CPT zo een megafoon zijn voor 'de onaanzienlijksten' in deze wereld, wier stemmen vaak het moeilijkst gehoord worden. 
CPT is ontstaan vanuit een groep anabaptisten, maar heeft zich ontwikkeld tot een organisatie waarin ieder, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging welkom is. 

CPT krijgt geen overheidssteun, maar is afhankelijk van het gebed en de financiële bijdragen van kerken en andere organisaties, die geloven dat het werk van CPT hard nodig is in een wereld waarin nog te veel wordt geloofd in de krachten van geweld, onderdrukking en het grote geld.

Wie meer wil weten over CPT kan deelnemen aan een delegatie en zo twee weken lang ondergedompeld worden in het leven en werk van één van de teams. Voor meer infortmatie klik hier.

CPT heeft op het moment hard geld nodig en is daarom ook, via hun reservisten (waaronder Daan uit de Doopsgezinde Gemeente Twente) een online campagne gestart. Ieder die wil doneren kan dat doen via deze link.

Christian Peacemaker Teams CPT


Terug