> agenda

Agenda

 
21 april 2019, 19:30 uur

Paasvieringen en activiteiten in Drachten-Ureterp

Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt 26/28, Drachten

Op zondag 21 april (eerste paasdag) viert de Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp het feest van de opgestane Heer/ levende Jezus met een paasontbijt en met, tussentijds, teksten, gedichten en liederen.
Leiding: br. Jehannes Regnerus, met medewerking van gemeenteleden.
Thema: de steen verlegd … het lege graf.
Plaats van vieren: de Vermaning te Drachten, Zuiderbuurt 26/28.
Aanvang: 9.30 uur.

Op Witte Donderdag, 18 april, staat de Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp stil bij leven en dood van Jezus door de maaltijd van Enigheid, het avondmaal, te vieren.
Leiding: br. Pieter Witteveen, met medewerking van gemeenteleden.
Plaats van samenkomen: de Vermaning te Drachten, Zuiderbuurt 26/28.
Aanvang: 19.30 uur.

Foto: Romke Hoekstra

paasvieringen


Terug