> nieuws

Nieuws

28 maart 2019

Fonds doopsgezinde gemeente Zuid-Limburg

De doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg verkocht in 2010 haar kerkgebouw. Met een groot deel van de opbrengst van deze verkoop werd het Fonds Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg gevormd.

Het doel is om uit de opbrengsten van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine, korte projecten.

Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen niet mogelijk.

Aangezien het Fonds een clausule heeft waarbij eens in de drie jaar ingeteerd kan worden op het vermogen, is er voor 2019, ondanks een negatief resultaat in 2018, een bedrag beschikbaar van € 5.000,-.

Bij het bureau van de ADS kunt u tot 1 juni 2019 uw aanvraag voor een gift indienen. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd bent u verplicht het bedrag van de gift en de naam van de gever, het Fonds van de doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg, te vermelden in uw periodieke uitgave.

In augustus 2019 wordt de verdeling over de aanvragers bekend gemaakt.

De beheerders: G. van Luijken-Groot, S. R. Roosma, en R. Boer Iwema.


Terug