> agenda

Agenda

 
8 april 2019, 20:00 uur

Kapellezing in Hilversum over klimaatakkoord

De Kapel, s Gravelandseweg 144, Hilversum

De laatste weken is er veel te doen rond het Nederlandse klimaatakkoord. Dit akkoord tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid bepaalt in hoge mate hoe Nederland met het klimaatprobleem omgaat.

Gaat het lukken om de CO2-uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen te beperken tot een aanvaardbaar niveau? Zal het lukken om daarmee de temperatuurstijging te beperken? En wat doen onze buren? Wat gebeurt er in België, Duitsland en in andere Europese landen? Wat zal het Nederlandse beleid betekenen voor industrie en burger? En wat kan en moet die burger zelf gaan doen?

Spreker is drs. J.P.M. Ros, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (foto).

Iedereen welkom, toegang gratis.

Meer informatie: www.dekapel.nu.


Terug