> agenda

Agenda

 
6 april 2019, 10:00 uur

Jaarvergadering 2019 Ring ZuidWest Nederland

Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3, Ouddorp

'De kerk maakt op veel plekken een wezenlijk verschil in de samenleving', aldus burgemeester Jos Wienen van Haarlem. 'In een tijd dat veel mensen zich onveilig voelen en bang zijn voor dreigend kwaad, kunnen christenen het tij keren, wanneer zij zelf een licht voor hun omgeving zijn.'

Met deze hoopvolle woorden willen de nieuwe voorzitter en theologisch adviseur een workshop openen, waarin we op een beeldende manier nadenken over wat we willen en aan de slag gaan met vormen van organisatie voor Doopsgezinde gemeentes. Hoe kunnen we beter samenwerken met andere doopsgezinde gemeenten, andere kerken, anderen in het algemeen? En zijn er wellicht mogelijkheden om het jeugdwerk verder te ontwikkelen?

Download het hele programma en meld je aan.Vermeld of je deelneemt aan het ochtendprogramma/lunch/middagprogramma en van welke doopsgezinde gemeente je bent.


Terug