> agenda

Agenda

 
9 april 2019, 20:00 uur

Dopers Café: poldermodel versus hokjesdenken

Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Meine Henk Klijnsma geeft de laatste lezing uit het voorjaarsdrieluik van het DoRe-Café: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’ dat over sterker wordende polarisatie in onze samenleving gaat en manieren om die te overstijgen.

Meine Henk Klijnsma (1959) was secretaris van de staatscommissie Remkes voor herziening van het parlementair stelsel en (mede)schrijver van het rapport dat die commissie in december uitbracht. Hij is jurist (bestuurskundige) én historicus (gepromoveerd op de geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond) werkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken aan zaken op staatkundig vlak

Spreker gaat in op de merites van ons poldermodel. Werkt het nog steeds?
In feite was Nederland eeuwenlang een zwaar verdeeld land met diepgaande conflicten. Pas in de 20e eeuw ontstonden mechanismen om hiermee beter om te kunnen gaan. Vandaag echter hapert dat model. Zie bijvoorbeeld het ‘gedoe’ rond zowel pensioen- als klimaatakkoord.

Verder zijn er naast de oudere al bestaande, nieuwe, diepgaande tegenstellingen ontstaan. In het rapport Gescheiden werelden van het Sociaal-Cultureel Planbureau uit 2014 blijkt dat er met name tussen hoger- en lager opgeleiden een diepgaande ‘culturele’ kloof is ontstaan.

Wat is hierover te zeggen in het licht van het feit dat die tegenstellingen nu ook in de politieke verhoudingen zichtbaar worden? Is ons politieke systeem voor deze nieuwe polarisatie toegerust?

Vanuit een historisch-politiek en staatsrechtelijk perspectief wil spreker kijken naar manieren hoe we hier mee om kunnen gaan. Bij de bespreking komt als vanzelf ook een sociaal-psychologische dimensie om de hoek kijken.

datum: dinsdag 9 april 2019
locatie: Remonstrantse kerk, kerkzaal,
tijd: 20.00 uur (zaal open: 19:30 uur met koffie en thee)
toegang: vrijwillige bijdrage

 


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl