> agenda

Agenda

 
30 april 2019, 15:00 uur

Emmauswandeling: met elkaar in gesprek

De Plaats, Oosterlaan, Hollum

Iedere woensdagmiddag is er een stiltewandeling. We beginnen dan in De Plaats met koffie en thee, we horen een bijbelverhaal in de hervormde kerk en maken een wandeling in stilte. Dit is elke keer weer een bijzondere ervaring. Tijdens de Emmauswandeling doen we dit voor één keer anders. Voor één keer is het wel de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan.

We starten in De Plaats en lezen het verhaal van de Emmausganger (Lukas 24). Vervolgens gaan we in drietallen uiteen en raken in gesprek over enkele vragen. Deze hebben te maken met hoe we in de wereld staan en wat geloven voor ons betekent. Net zoals de Emmausgangers zelf ook in gesprek raakten met elkaar. In De Plaats sluiten we samen af en staat er een broodmaaltijd klaar. Het is fijn als er leden van verschillende gemeentes met ons meelopen.

U en jij zijn dan ook van harte welkom! Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de maaltijd. Graag vooraf opgeven via de mail. Klik hier

De wandeling is op dinsdag 30 april van 15.00-18.00 uur.


Terug