> agenda

Agenda

 
11 mei 2019, 10:00 uur

DZ: workshop 'Lokaal Pionieren' in Bussum

Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

De Doopsgezinde Zending organiseert, voorafgaande aan haar algemene ledenvergadering, een workshop over 'lokaal pionieren'. Een inspirerende beweging is gaande in en rond de christelijke gemeenten in Nederland. Met name de PKN heeft met verve op ‘pionieren’ ingezet. Andere denominaties zien met bewondering hoe mooie initiatieven tot ontplooiing komen.

Martijn Vellekoop is bereid gevonden om, in interactie met de deelnemers aan de workshop, een beeld te scheppen van de veelvormigheid aan pioniersplekken. Daarbij gaat hij in op achtergronden van succes en weerstand. Heel blij zijn we ook met de twee doopsgezinde predikanten die een reactie zullen verzorgen: Henk Leegte vanuit het grootstedelijke Amsterdam en Marijn Vermet vanuit het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg. Ook de Theologische Adviescommissie van de Doopsgezinde Zending bereidt zich voor op inbreng tijdens deze workshop.

Hij neemt de vijf broden en de twee vissen,
kijkt op naar de hemel en zegent ze.
Hij breekt ze en geeft ze aan zijn leerlingen om voor te zetten aan de scharen.

En die eten en worden verzadigd, állen.
Het overschot aan brokken dat door hen wordt opgehaald is twaalf korven.

Lucas 9: 16 – 17
http://www.naardensebijbel.nl

www.Grandchamp.org

Tussen-de-middag
Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch voor u klaar.

Na de lunch zijn de geïnteresseerden van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending, met korte presentatie door Erik Maas over Shammah House Ministries in Cheung Chau, een door ons gesponsored project in Hong Kong. Leden kunnen desgewenst agenda en stukken voor deze vergadering tevoren opvragen bij het secretariaat.

Voor programma, locatie en bereikbaarheid z.o.z.
Programma 11 mei 2019, kerkgebouw gemeente Bussum-Naarden


10.00 uur     Ontvangst met koffie en thee 
10.30 uur     Opening en vervolgens de workshop ‘Lokaal Pionieren’

Martijn Vellekoop: Pionieren in de PKN ~ succes en weerstand

Twee co-referenten:
Ds. Henk Leegte vanuit Amsterdam en
Ds. Marijn Vermet vanuit Aardenburg

12.30 uur

LUNCH (graag tevoren opgeven bij r.dejong@doopsgezindezending.nl )

13.15 uur       Algemene Ledenvergadering Doopsgezinde Zendingsvereniging, met verslag door Erik Maas van het Shammah House Ministries project, Cheung Chau, Hong Kong

15.00 uur
Einde

Waar? Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van het NS-station

Wanneer dit even kan: kom met openbaar vervoer, dat bespaart parkeerproblemen. Betaald parkeren aan de andere kant van het station; u kunt dan wandelend door de tunnel onder het station door en bent er dan toch ook in ruim 10 minuten.

Wilt u iemand meenemen? Zij/hij is van harte welkom!

Graag tot ziens in Bussum!

lokaal pionieren


Terug