> agenda

Agenda

 
21 juni 2019, 18:00 uur

Kerkennacht 2019

Nederland

Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. De Kerkennacht vindt om de twee jaar plaats, dit jaar in het weekend van 21 tot 23 juni. Onder het thema 'Is dit óók kerk?' openen lokale kerken dan tijdens een of meer avonden/nachten hun deuren. Wat er gedaan wordt, bepalen de kerken zelf.

Een landelijke werkgroep nodigt lokale geloofsgemeenschappen uit mee te doen aan Kerkennacht. EO-presentator en journalist/schrijver Marleen Stelling is ambassadeur van Kerkennacht 2019. Zij wil kerken enthousiast maken om mee te doen: 'Laat zien waar je kracht ligt, wat je te bieden hebt voor de wijk. Voor veel mensen die nooit een kerk bezoeken, is de kerk saai en stoffig. De Kerkennacht is de uitgelezen kans om het tegendeel te bewijzen.'

Met het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag nog vers in het geheugen is er reden genoeg om te zeggen dat 'de kerk' ertoe doet. Ook mensen die zeggen niet niet religieus te zijn, blijken onder de indruk te zijn van wat het kerkasiel teweeg heeft gebracht. De kerk mag dus laten zien waar ze voor staat, aan iedereen, overal en altijd. En de Kerkennacht is een mooi moment om zichtbaar te maken dat de kerk meer is dan alleen een gebouw waar op zondag mensen samenkomen.

Doet uw gemeente ook mee, al dan niet samen met andere kerken? Informeer in uw dorp of stad of daarvoor reeds plannen bestaan. Suggesties zijn te vinden in het februarinummer van het Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken of in de maandelijkse digitale Nieuwsbrief. Beide zijn aan te vragen via: kerkennachtnl@gmail.com. Informatie is ook te vinden op: www.kerkennacht.nl.


Terug