> nieuws

Nieuws

 
20 maart 2019

Mailproject in de veertigdagentijd

Aan beroemde mensen worden vaak indrukwekkende laatste woorden toegeschreven die ze op hun sterfbed zouden hebben gesproken. Of ze deze woorden echt hebben gesproken, of, wat vaak waarschijnlijker is, dat ze later door hun leerlingen aan hen werden toegeschreven, ze hebben met elkaar gemeen dat er belangrijke levenslessen mee werden doorgegeven. De ‘beroemde laatste woorden’ vormen een kernachtige samenvatting van wat deze mensen in hun leven gezegd hebben en waar ze hun volgelingen mee hebben geïnspireerd.

Ook aan Jezus wordt een aantal beroemde laatste woorden toegeschreven, die we de zeven kruiswoorden van Jezus noemen. Alle vier de evangelisten vertellen in hun eigen woorden het verhaal over de kruisiging en alle vier de evangelisten tekenden woorden op die Jezus in zijn doodsstrijd aan het kruis gesproken zou hebben, maar dat zijn niet dezelfde woorden. In elk evangelie lezen wij andere uitspraken. Deze uitspraken zijn in de traditie samengevoegd tot de ‘zeven kruiswoorden van Jezus’. Twee van die kruiswoorden zijn citaten uit een psalm. De eerste drie kruiswoorden zijn gericht op anderen en gaan over vergeving, troost en zorg voor de naasten die achter blijven. In de andere vier kruiswoorden gaat het over Jezus zelf en over zijn lijden: diep menselijke noodkreten: 'waarom hebt U mij verlaten', 'ik heb dorst', maar ook de constatering dat aan alle lijden een einde komt en ten slotte de verzoening met het lot. Alle zeven uitspraken van Jezus hebben mensen door de eeuwen heen geïnspireerd om liefdevol, eerlijk, maar ook hoopvol met het lijden wat hen overkwam om te gaan.

In de veertigdagentijd willen wij deze kruiswoorden wat nader bekijken. De eerste zes kruiswoorden lezen wij op de zes zondagen in de veertigdagentijd en het laatste kruiswoord: “Vader in uw handen leg ik mijn geest”, lezen we op de Goede Vrijdag. Steeds zullen wij niet alleen naar het betreffende kruiswoord alleen kijken, maar ook naar de omringende Bijbeltekst (NBV vertaling). Behalve door de Bijbel laten wij ons ook inspireren door het boek “God en ik” van Alain Verheij (2018, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen), dat een eigentijdse kijk heeft op geloven en dat ook een hoofdstuk aan de zeven kruiswoorden wijdt (blz. 156-159).

Een mailproject in de veertigdagentijd of in de adventstijd is in de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar inmiddels een bekend begrip. Deze keer wordt het samen met de Lutherse Gemeente Alkmaar e.o. georganiseerd. Uiteraard zijn ook mensen van buiten deze twee gemeenten van harte welkom om mee te doen. Opgave is mogelijk bij Louise Pondman (louise.pondman.de.wilde@gmail.com). U ontvangt dan elke week per mail een Bijbeltekst. Uw reactie op die tekst kunt u aan Louise mailen. Als u dat wilt kunt u ook ervaringen uit de veertigdagentijd delen. Louise verzamelt alle reacties en voegt die toe aan de volgende ‘veertigdagenmail’. Met een beetje goede wil ontstaat er zo een soort digitale gesprekskring. Doet u mee?

Louise Pondman en Yvonne Bos


Terug