> nieuws

Nieuws

 
14 maart 2019

Nieuwe website seksueel misbruik in kerken

Nieuwe website ‘Een Veilige Kerk’
In kerkelijk Nederland bestaan vier verschillende meldpunten van seksueel misbruik. Samen hebben zij onlangs de website www.eenveiligekerk.nl gelanceerd. De site biedt onder meer een stappenplan aan de hand waarvan lokale gemeentes, parochies, bestuurders en vertrouwenspersonen kunnen werken aan het scheppen van een veilig klimaat binnen de kerk of kerkelijke organisatie. Ook is er materiaal te vinden dat gebruikt kan worden bij gesprekskringen of op thema-avonden, waaronder ervaringsverhalen van slachtoffers.


Terug