> agenda

Nieuws

 
14 maart 2019

Henri Veldhuis Symposium in Culemborg

Het symposium, georgnaniseerd door Stichting The Rights Forum, richt zich op de vraag waarom de kerken het recht op zelfbeschikking voor de Palestijnen niet meer steunen, en aandringen op het einde van de bezetting door Israël. Ook wordt gekeken naar de betekenis van de ‘onopgeefbare verbondenheid met Israël’, en naar de houding van de PKN en andere kerken t.o.v. het internationaal recht en de universele mensenrechten. En hoe zit het met christelijk-geïnspireerde politiek ten aanzien van de kwestie Israël-Palestina?

Tijdens de bijeenkomst staan drie onderwerpen centraal:
• De situatie van Palestijnse christenen
• Waarom spreken de kerken zich niet meer uit voor een einde van de bezetting
• De rol van ‘christelijke politiek’, met name van partijen als CDA en ChristenUnie

Ds. Carla Borgers, doopsgezind predikant in Twente Zuid-Oost, neemt deel aan een van de panels. Zij rondt binnenkort haar masters Peace, Trauma and Religion af. In haar onderzoeksvraag richt zij zich op het Kairos Palestina Document. Dit document, gepubliceerd in 2009, is in december van dat jaar aangeboden aan de Raad van Kerken Nederland en zijn lidkerken.

Naast interessante panels wordt ook een artistiek programma geboden met columns, poëzie en muziek. Er wordt gezorgd voor een lichte lunch. Het symposium duurt van 11.00 tot 17.00 uur; toegang gratis. Klik hier voor meer informatie.

Henri Veldhuis
Op 30 juli vorig jaar overleed ds. Henri Veldhuis op 63-jarige leeftijd. Henri Veldhuis was filosoof, theoloog en geleerd bijbelkenner. Hij was een tegenstrever van formaat van christen-zionisten, een gedreven pleitbezorger voor de rechten van Palestijnen en een man die óók leefde vanuit liefde voor Israël. Voor The Rights Forum was Henri van grote betekenis. Hij was bestuurslid vanaf de oprichting in 2009 en droeg actief bij aan de organisatie zoals die op dit moment functioneert.
Om Henri en zijn gedachtengoed te eren wordt het ‘Henri Veldhuis Symposium, De kerk en het streven naar rechtvaardigheid’ georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in Culemborg, de plaats waar Henri namens de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) meer dan 25 jaar dominee was.


Terug