> nieuws

Nieuws

 
13 maart 2019

NHDS per direct opgeheven

Op 9 maart 2019 hebben de leden/afgevaardigden van de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit, bijeen in een algemene ledenvergadering te Purmerend, besloten dat de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit per direct is ontbonden.

Dit besluit is genomen conform het gestelde in de art. 30 en 31 van het Reglement 1983 na een schriftelijke stemming waarin 18 van 28 leden/afgevaardigden aanwezig waren. 
Zes leden hadden aan het bestuur laten weten afwezig te zullen zijn, maar akkoord te gaan met de voorgestelde ontbinding.

Voorts is in diezelfde vergadering besloten dat het batig saldo zal worden overgezet naar een speciaal te openen rekening op naam van Dopersduin onder voorwaarden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van eerder genoemd Reglement. Het NHDS-bestuur zal daartoe een overeenkomst aangaan met Dopersduin.

Namens de leden / afgevaardigden,

Het NHDS-bestuur


Terug