> agenda

Agenda

 
31 maart 2019, 10:00 uur

Paasvieringen en activiteiten in de gemeente Amersfoort

Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

Thema voor de diensten in de veertigdagentijd:
Op weg naar Pasen is het thema ‘water’, aansluitend bij het collectedoel over water in Oeganda. Voor in de kerk hangt de hongerdoek ‘Levend water’. Water is symbool van leven en symbool van de diepte: de weg van Jezus is de weg van de mens die de diepte tegemoet gaat, de mens naar Gods hart. Ónze weg is een weg van trouw-zijn en niet verlaten, mee de diepte in durven kijken. Bijbels symbool is ook de diepte van de zee. Het verhaal van de profeet Jona is zo’n verhaal: de diepte van het schip, van de zee, van de buik van de vis – en na drie dagen op het droge, op een nieuwe weg. Wij lezen ook Jona, als echo op evangelieverhalen over water. Ik kan niet beloven dat we het droog zullen houden …!


17 maart, ds A.B. Liebich, 10:00 uur
Ge-jonast: Jona 1-2

24 maart, ds A.B. Liebich, 10:00 uur
Opgevist – en dan? Jona 3-4

31 maart, ds A.B. Liebich, 10:00 uur
Levend water: geef mij daarvan. Over altijd weer verlangen. De vrouw bij de bron: Johannes 4

28 maart 17:30 inloop; vastenmaaltijd, aanmelden via Johannesmaaltijd

 

Oecumenische vastenmaaltijd
De binnenstadskerken houden gezamenlijk een maaltijd in de 40dagentijd. Bij de vastenmaaltijd is het geestelijk voedsel belangrijker dan wat de pot schaft. Ontmoeting bij soep en brood maakt dat dit meer dan een gewone maaltijd is. Wij horen een verhaal en gaan daarover in gesprek, en sluiten aan bij het thema ‘water’ dat wij ons deze weken begeleid. Om 19:00 kunnen wij aansluiten bij het avondgebed in de Oudkatholieke kerk. En daarna nog even opruimen. 18:00 maaltijd en gesprek, 19:00 avondgebed


Terug