Agenda

 
 
19 mei 2019, 10:00 uur

Mienskipssnein in Joure in teken van duurzaamheid

Joure

Met de gemeenten van onze Ring vieren we op 19 mei in Joure weer Mienskipssnein. Het thema is duurzaamheid.

Er zal weer mooie muziek klinken in en na de dienst. Na de maaltijd is er de mogelijkheid iets van Joure te zien en er over te horen. Er wordt rekening gehouden met mensen die niet ver kunnen lopen. Bovendien is er een heel mooie expositie over de natuur, met tekeningen van Karin van Kempen. 

Het is fijn als u de datum alvast in uw agenda zet. Want het wordt weer een fijne dag, vol ontmoeting en plezier!
Waarom duurzaamheid? Natuurlijk weten we allemaal dat dat belangrijk is, helemaal nu onze kust vol met rotzooi ligt. Wat kunnen we zelf, in ons leven? En hoe moeilijk is dat? De komende 40-dagen tijd is een mooie periode om met die vragen aan de slag te gaan. Die 40 dagen vragen aandacht voor wat minder of eenvoudiger. En je kunt soberheid oefenen door met anderen te delen.
We dagen u uit om in die tijd iedere dag als u boodschappen doet iets extra te kopen, of zelf iets minder te gebruiken, om dat aan een ander te geven. Als u dat elke dag doet, hebt u aan het eind van deze periode een aardige doos vol, waarmee de voedselbank een ander gezin heel blij kan maken. U kunt ook doorsparen tot 19 mei en dan uw bijdrage mee nemen naar Joure, zodat we samen een gulle gave kunnen doen. Hier onder enkele tips, alle kleine beetjes helpen!
Al geruime tijd wordt er nagedacht en gesproken over duurzaamheid en zorg voor een leefbare toekomst. Zo sloten wereldleiders in 2015 in Parijs een historisch akkoord om klimaatverandering tegen te gaan. De opdracht van dit klimaatakkoord was om wereldwijd in hoog tempo van fossiele brandstoffen af te stappen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Er kwam onder andere een discussie op gang over windmolens en zonnepanelen, er werd gewezen op hergebruik van afvalstoffen, etc.
De grote vraag van veel mensen is hoe 'in het klein' een steentje bijgedragen kan worden aan een duurzamer toekomst. Alle kleine beetjes helpen toch? 

De productie van voedsel zorgt ovor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijk belandt ongeveer 14 procent van al het voedsel dat er gekocht wordt uiteindelijk in de vuilnisbak. Misschien is het mogelijk om verspilling tegen te gaan door bewuster om te gaan met eten. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen niet te veel eten klaar te maken of om (net als vroeger) kliekjes te bewaren. Is één keer per week weer kliekjesdag geen goed idee?

Per jaar wordt er ongeveer 40 kilo eten per persoon weggegooid, wat omgerekend neerkomt op ongeveer €150,-. Een gemiddeld gezin van vier personen gooit dus voor ongeveer €600,- in de kliko. Voor het bereiden van eten is gas of stroom nodig en minder gas of stroom gebruiken is goed voor het milieu. Minder eten weggooien zorgt er ook voor dat er minder geproduceerd en getransporteerd hoeft te worden, wat toch ook een positief geluid is voor een duuzamere toekomst!

Zoals u wellicht weet verdampt er bij het koken veel water. Door een deksel op de pan te doen of te houden wordt er twee keer minder gas of stroom verbruikt. Een deksel op de pan is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee!

Douchen kan heerlijk zijn, maar een groot waterverbruik zorgt o.a. voor een lage grondwaterspiegel en watertekorten in de zomer. Door een waterbesparende douchekop te gebruiken wordt er minder water (onnodig) verbruikt. Is het een idee om ook in de gaten te houden hoe lang er gedoucht wordt? 

Het is -zeker met slecht weer- gemakkelijk om de auto te 'pakken', soms ook voor kortere afstanden. In ons land is bijna de helft van alle autoritten korter dan 7,5 km, wat neerkomt op 3 miljard ritten per jaar! Van deze korte ritten is 1 op de 6 woon-werkverkeer.
Misschien kunnen we vaker de fiets pakken of wandelen. Het scheelt namelijk maar weinig tijd omdat er ook vaak een weg binnendoor genomen kan worden. Door vaker te fietsen of te wandelen is het mogelijk te besparen op benzinekosten, is er minder uitstoot van uitlaatgassen en laten we niet vergeten dat wandelen of fietsen goed is voor 'lijf en leden'!

Wat ons consumptiepatroon betreft 3 tips:
-Koop duurzame goederen, die langer meegaan en niet na een seizoen weggegooid hoeven te worden.
Wacht bij modeartikelen de eerste rage af om te kijken of het om een blijvertje gaat. Neem af en toe tijd om je te realiseren wat je allemaal hebt in plaats van wat je allemaal nog wilt hebben. 

(Uit: gemeenteblad 'de Bron', Doopsgezinde Gemeente Ijlst. Tekst geschreven door Cor Nijkamp.)Terug