> nieuws

Nieuws

 
28 februari 2019

Stichting Broederschapshuis Bilthoven opgeheven

Op 5 februari 2019 is de Stichting Broederschapshuis Bilthoven opgeheven. Een deel van de gelden is ondergebracht bij de ADS ten behoeve van het nieuw opgerichte Fonds Broederschapshuis Bilthoven. Het beheer ligt bij de ADS.

De doelstelling is Het bevorderen van de broederschap der mensheid. Aanvragen voor subsidies uit dit fonds kunnen gedaan worden bij het bureau van de ADS o.v.v. Fonds Broederschapshuis Bilthoven.

Bij de foto: zr. Janny Tichelaar-Smeding, voorzitter van de Stichting ondertekent de overeenkomst met de ADS tot oprichting van het Fonds Broederschapshuis Bilthoven. Rechts naast haar br. Ernst Gülcher, penningmeester en links zr. Miekje Hoffscholte–Spoelder, voorzitter van het bestuur van de ADS en br. Kees Dalmeijer, penningmeester a.i..


Terug