> agenda

Agenda

 
12 maart 2019, 20:00 uur

Voorstelling over ontstaansgeschiedenis remonstranten

Johanneskerk, Westsingel 30 Amersfoort

De Remonstranten vieren dit jaar hun vierhonderdjarig bestaan, ook in Amersfoort. Naar aanleiding hiervan speelt Marijke Broekhuijsen de voorstelling ‘Zit er nog rek in?’.

In haar voorstelling verkent zij de ontstaansgeschiedenis van dit kerkgenootschap, waarvan Johan van Oldenbarnevelt de meest bekende Amersfoorter is. Van hem wordt dit jaar zijn 400ste sterfjaar herdacht. In een conflict om de vrije wil stonden de remonstranten als rekkelijken of ruimdenkenden tegenover de orthodoxen of rechtzinnigen.

De vragen van toen zijn opnieuw actueel. Wij worstelen vandaag op een andere manier met dezelfde vragen: hebben wij een vrije wil, of bepalen de genen wie we zijn? Wat betekent 'rekkelijk' in een tijd van toenemende polarisatie? Hoe kun je enerzijds diversiteit aan opvattingen accepteren, en anderzijds opkomen voor essentiële waarden voor onze samenleving?

Met dilemma’s uit de actualiteit en verhalen uit de geschiedenis, met muziek en emotie deelt de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen.
Marijke Broekhuijsen is acteur, cultuurpedagoog en lid van de remonstranten in Hilversum.

De avond begint om 20.00 uur, inloop en koffie vanaf 19.45. Vrij entree, een gift is welkom. Ontmoeting bij een drankje na afloop. 

Meer informatie op www.johanneskerk.nl.
Café Zin is een initiatief van de Johanneskerk.

400 jaar remonstranten voorstelling


Terug