Agenda

 
 
9 maart 2019, 10:00 uur

Symposium 'Het hoge woord in de lage landen'

Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Hoe bekend zijn bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis geven we vandaag de dag aan die verhalen? Over deze vragen gaat de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’, die centraal staat op het symposium ‘Het hoge Woord in de Lage landen’. Initiatiefnemers van boek en symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Protestantse Kerk in Nederland. Het symposium wordt gehouden op zaterdag 9 maart 2019.

Het symposium is bedoeld voor vrijwilligers en professionals uit alle kerkelijke denominaties, die een taak vervullen in hun kerk. Ook ieder ander met interesse in het thema is welkom. Beoogde sprekers zijn PThU-oudtestamenticus Klaas Spronk (‘Het Oude Testament als bron van inspiratie’), Désanne van Brederode (‘Lezen moet je blijven leren’) en Maarten Wisse (PKN-synode-nota ‘De Bijbel in het midden - het geloofsgesprek te midden van verschillen’). ‘s Middags worden in een reeks workshops eigentijdse, creatieve en effectieve vormen gepresenteerd om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen. Het symposium wordt gehouden in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.
Meer informatie en aanmelding: www.protestantsekerk.nl/bijbelsymposium


Terug