Agenda

 
 
14 maart 2019, 18:00 uur

Gesprek over geloof en geweld in Krommenie

Pastorie, J.H. Dunantstraat 7, Krommenie

De inleiding wordt deze avond verzorgd door Tjalling Beets. Hij schreef ons: 'Als er iets is dat ik nog niet begrijp, dan is het dat veel van het geweld in de wereld om ons heen geïnspireerd lijkt te zijn vanuit geloof. Ook lijkt het wel of naarmate religies dichter bij elkaar staan, betrokkenen elkaar meer naar het leven staan. Ben ik de enige die dat soort gedachten heeft? Het nadenken hierover begon bij het schrijven van mijn belijdenis ruim 40 jaar geleden. Toen sloot het aan bij mijn overtuiging dat geweld (bijna) nooit iets oplost. Dat paste en past nog steeds prima binnen het doopsgezinde gedachtengoed en gaf mij de ruimte om dienst te weigeren. Ik weet zeker dat ik niet uniek was en ben, als het gaat om dit onbegrip en deze indruk. Daarom de keuze voor dit gespreksonderwerp.'

Actueel religieus geïnspireerd geweld in de wereld
'Nieuwe inspiratie kreeg ik ook door het werk van Ewoud Kieft. HET VERBODEN BOEK Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het Nazisme, en zijn proefschrift Tot oorlog bekeerd - Religieuze Radicalisering in West-Europa 1870-1918. In de gesprekken en publicaties over zijn werk werd de vergelijking gemaakt met het actuele religieus geïnspireerde geweld in de wereld. Eén van de conclusies was ook dat er niet veel reden is om over dit geweld met een soort van superioriteit te oordelen. Sterker nog, er is zeker reden voor zorg bij verschillende actuele ontwikkelingen om ons heen.'

In gesprek met elkaar
Alle aanleiding dus om er eens met elkaar over in gesprek te gaan op 14 maart. We beginnen om 18.00 met een maaltijd in de pastorie op de H. Dunantstraat 7. Opgave bij Ron Kuijpers 06 387 51 330. Voor de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, richtbedrag € 5,-.
Kunt u niet deelnemen aan de maaltijd, maar wilt u wel mee discussiëren dan bent u van harte welkom vanaf 19:00 uur.


Terug