> agenda

Agenda

 
17 mei 2019, 15:00 uur

Lezing: Het leven van de doopsgezinde dominee Joost Halbertsma

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden

Mw. A. de Jong houdt een lezing over de in 2018 verschenen biografie over Joost Halbertsma, met als ondertitel 'Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man'.
Behalve doopsgezind dominee in Deventer was deze Joost ook pamflettist, politiek bevlogen en verzamelaar van oud- en zeldzaamheden. Hij was een internationaal gerespecteerd taalgeleerde. En bovenal was hij een scherpzinnig observator. Zijn leven van werk is een bijzonder veelzijdig en creatief commentaar op de negentiende eeuw.

(Foto:Tresoar ©)


Terug