Agenda

 
 
21 maart 2019, 20:00 uur

Zit er nog rek in? Rekkelijk en precies toen en straks

DoRe kerk, Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen

Het 'beroemd/berucht' geworden conflict tussen Arminius (rekkelijk) en Gomarus (precies) ging in eerste instantie over voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab's boek "Wij zijn ons brein" weet beter. Wij worstelen nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu en genen.

Wat betekent rekkelijk in 2019, een tijd van toenemende polarisatie? Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Wat heb jij als rekkelijke, als vrijzinnige, naast de dialoog nog verder aan repertoire? 


Medewerkenden: Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop
• Duur van de voorstelling: ongeveer 1,5 uur
• Kosten: bijdrage € 5.-
Aanmelden bij: Carin Hormann, tel. 0412-857780
Email: aanmelding@dorenijmegen.nl
Graag bijbehorende bijdrage vooraf overmaken op rek. nr. NL 03 INGB 0657 2499 47 t.n.v. Carin Hormann te Oss.


Terug