> agenda

Agenda

 
15 mei 2019, 17:00 uur

Regiobijeenkomst Dopersduin

Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

Regiobijeenkomst: 'De huiver voor het vertrouwde'

Programma
17.00 uur ontvangst met koffie en thee
17.30 uur inleiding op het thema
18.00 uur broodmaaltijd (vrijwillige bijdrage)
19.00 uur in gesprek over het thema
20.00 uur afsluiting en voor wie dat wil napraten onder het genot van een kopje koffie of thee

Laat ons weten of u komt!
Opgave bij Louise Pondman voor 13 mei per mail of per telefoon: 072 888 7948.

Nota bene: Ook wie vaker komt moet zich, in verband met de inkopen die er voor het eten moeten worden gedaan, voor elke bijeenkomst opnieuw opgeven. Op onze vorige bijeenkomst waren er 38 mensen, maar omdat maar 24 zich hadden opgegeven was er niet voor iedereen voldoende te eten...

Regiobijeenkomst thema Dopersduin


Terug