Agenda

 
 
27 februari 2019, 20:00 uur

De Franciscaanse Beweging in Hoorn

Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

De Franciscaanse Beweging is een vereniging voor mensen die proberen te leven naar het gedachtegoed van Franciscus van Assisi. Hij stond voor gelijkheid en recht op leven van alle mensen en dieren, met eerbied voor de natuur ( Dierendag is op zijn sterfdag gezet). 
De kernwaarden die terugkomen in al de activiteiten zijn: eenvoud, betrokkenheid, vredelievendheid en zich kwetsbaar durven opstellen. Ons gemeentelid Peter de Wilde hoort tot de Franciscaanse Beweging. Hij houdt deze avond een presentatie over het leven van Franciscus van Assisi en over de Franciscaanse Beweging.

Toegang € 5 -. 
Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. 


Terug