Agenda

 
 
6 maart 2019, 19:30 uur

Lezing in Leeuwarden over ontstaan christendom

Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Schrijver en historicus Jona Lendering is bij de lekenprekersgroep van de FDS te gast. Hij verzorgt een lezing rond zijn lezenswaardig boek: Israël verdeeld. 

Israël verdeeld reconstrueert de rijke gedachtewereld van het oude Jodendom. Dat was bepaald niet eenvormig. Volgelingen van Jezus hadden allemaal een andere visie op de juiste Joodse levenswijze. Het militaire geweld van de Romeinen maakte een eind aan dit veekleurige religieuze leven. Vaak laat men de ontstaansgescheidenis van het Christendom samen vallen met de geboorte, kruisiging of opstanding van Jezus. De historicus Jona Lendering verwijst echter naar het jaar 70 toen Romeinse legers na een langdurige en bloedige oorlog de joodse tempel in Jeruzalem vernietigden. Op dat moment kwam het oude tempel-jodendom ten einde. De vernietiging van de tempel was ovor de veelal joodse volgelingen van Jezus van Nazareth de aanleiding om zich als aparte religie te organiseren. Na dat noodlottige jaar 70 n. Chr. groeiden het jonge christendom en het nieuwe rabbijnse jodendom spoedig uit elkaar. Maar de religies hebben een gedeeld verleden. en het is precies dit gezamenlijk verleden waar oudheidkundige Jona Lendering zich op richt in zijn boek. Hij bespreekt de periode van grofweg 180 voor Christus tot 70 na Christus, toen er een heel ander jodendom bestond dan nu. 

Graag opgeven bij het secretariaat van de FDS


Terug