Agenda

 
 
22 maart 2019, 13:00 uur

Symposium: De kunst van het in vrede samenleven

Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht

De taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken, organiseert in nauwe samenwerking met o.m. de Katholieke Vereniging voor Oecumene, het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie, Kerk en Vrede en verschillende Utrechtse kerken, een symposium over ‘In vrede samenleven’ in Utrecht.

Een tijdje geleden meende een Nederlandse bewindsman dat een vreedzame samenleving van mensen met uiteenlopende culturen, religies, talen en achtergronden niet mogelijk zou zijn. Tijdens dit symposium maken we kennis met een kloostergemeenschap midden in de complexe wereld van het Midden-Oosten - Mar Musa - waar men de kunst van het vreedzaam samenleven verstaat en uitdraagt. Christenen, moslims, Yezidi, Koerden. Arabieren, Turkmenen, Armeniërs, Syriërs, Irakezen: ieder is welkom en leeft hier samen. Jens Petzold, één van de monniken van Mar Musa zal zijn ervaringen hiermee met ons delen.

De stichter van de orde Mar Musa, Paolo Dall'Oglio, is zes jaar geleden door ISIS gekidnapt; inmiddels vreest men dat hij dood is. Een medebroeder, Jacques Mourad, was zowel bij Assad als bij ISIS gevangen. Hij en de buitenlandse leden leven in ballingschap in andere landen, Syrië is voor hen te gevaarlijk. Jens Petzold leidt een klooster in Sulaymanyah, Irak, waar al die genoemde groepen gezamenlijk scholingsprogramma's verzorgen voor al die groepen.

Rasit Bal zal ons vervolgens iets vertellen over de inzet van moslims in Nederland voor de interreligieuze dialoog en verdraagzaamheid. Marcel Poorthuis zal ingaan op het thema vrijheid van godsdienst en de interreligieuze dialoog in Nederland. Dit zal worden afgerond door een panelgesprek met de drie inleiders en een dialoog met deelnemers aan het symposium.

Aanmelden: secretariaat@oeumene.nl

Klik hier voor de flyer.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl