> nieuws

Nieuws

 
6 februari 2019

Menno Simons herdacht in Utrecht

Op 31 januari, tijdens de voorbeden in de Domkerk Utrecht (PKN) werd Menno Simons herdacht. In de gedachteniskapel aldaar was te lezen wie hij was en waarin zijn inspiratie lag. Een mooie traditie van de Domkerk!

Middaggebed Domkerk, voorbeden, 31-1-2019:
God, dank dat U ons hier samenbrengt in deze eeuwenoude kathedraal,
in het verlangen naar Uw altijd weer nieuwe Woord,
dat ons wakker schudt, ons ontroert.
Vandaag gedenken wij Menno Simons,
voor wie Uw Woord leidraad was
tot werkelijke gemeenschap, geweldloosheid en vrede.
Laten we naar zijn voorbeeld de weg van vrede en gemeenschap gaan.
in het vertrouwen dat ieder van ons
Licht kan doen stralen in deze wereld.
Daarom bidden wij: “HEER, ONTFERM U”.

Wij bidden voor mensen die in de moeilijkste omstandigheden,
de duisterste tijden, hun stem verheffen tegen onrecht.
Wij bidden voor organisaties als Amnesty en Human Right Watch,
die de vinger op de zere plek blijven leggen.
Daarom bidden wij: “HEER, ONTFERM U”.

Wij bidden voor mensen in een afhankelijke positie:
Kinderen in gezinnen en scholen, ouderen in verpleeghuizen, patiënten in ziekenhuizen en psychiatrische instellingen.
Dat degenen die voor hen zorgen, hen zien en bevestigen
in hun menselijke waardigheid, want ook zij zijn dragers van het Licht.
Daarom bidden wij: “HEER, ONTFERM U”.
En wij bidden in de stilte van ons hart wat niet hardop gezegd werd:…….

En samen bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde: ONZE VADER….


Terug