> agenda

Agenda

 
20 februari 2019, 19:15 uur

Uitnodiging: Bijeenkomst met Mennonite Central Committee

Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt 26, Drachten

Op woensdagavond 20 februari zijn MCC-medewerkers Doug en Naomi Enns te gast in de doopsgezinde kerk te Drachten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door WereldWerk in samenwerking met de Bezinningsgroep over Vrede in Drachten.

Geloof, hoop en Syrië
Voordat Doug en Naomi de MCC-vertegenwoordiging vanuit Straatsburg ter hand namen, zijn zij een aantal jaren werkzaam geweest in Libanon en Syrië. Op 20 februari zullen zij een toelichting geven op het MCC-werk in het Midden-Oosten en de sporen van hoop, vrede en verzoening die zij zien in deze door vele conflicten en oorlog getroffen regio. Door de oorlog werden christenen verdreven en kerken verwoest. Nu Assad weer terrein wint, keren christenen terug. Hoe ben je in deze omgeving getuige? Hoe kun je doorleven tussen wat de puinhopen zijn van de oorlog? Gelukkig klinken nog steeds verhalen van hoop. Verhalen die gaan over christenen die niet zijn vertrokken en hun plaats blijven innemen in de maatschappij; over kerken ter plekke die zich inzetten voor vluchtelingen in hun land zonder onderscheid des persoons. Er is volop gelegenheid om met Doug en Naomi Enns hierover in gesprek te gaan.

Comforters en School-kits
Dougl en Naomi zullen ook een update geven over de distributie van de hulpgoederen, bestaande uit comforters en school-kits, die door doopsgezinden en anderen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland zijn gemaakt, en in het voorjaar zijn ingezameld. In mei j.l. werd tijdens de conferentie van Europese doopsgezinden (MERK) in Montbéliard een container met hulp van de vele conferentiedeelnemers gevuld en vervolgens verscheept naar Syrie. In oktober is de container aangekomen in Daa’ra. De Middle East Council of Churches (MECC) is toen begonnen met het verdelen van de hulpgoederen onder de vele vluchtelingen die in die regio een veilig heenkomen hebben gezocht voor de oorlog en het geweld. MECC helpt o.a. kinderen uit armere gezinnen met schooluniformen, schriften en en boeken, geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven, en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking.

Tevens kunnen we melden dat we met onze zusterorganisaties Caisse de Secours, Mennonitisches Hilfswerk, Mission Mennonite Suisse en MCC, het voornemen hebben om in 2020 opnieuw een dergelijke actie te organiseren.

Het belooft een boeiende en inspirerende bijeenkomst te worden. Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van MCC of betrokken bij het maken van comforters en school-kits is welkom!

De avond begint om 19.15 uur. Wenst u eerder te komen, dat kan! Om 18.00 is er soep en een broodje in een wat informeler samenzijn. Graag wel even opgave vooraf via Jacob H. Kikkert.

U bent van harte welkom !


Terug