Agenda

 
 
15 maart 2019, 20:00 uur

Theo Hobson verzorgt De Vrijzinnige Lezing in Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

De Britse theoloog Theo Hobson verzorgt De Vrijzinnige Lezing in Utrecht. Zijn lezing is getiteld: 'Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?' (voertaal Engels)

In deze lezing zal Theo Hobson een overzicht geven over zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten.

Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in deze lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

(foto: Liesbeth Orthel)

Aanmelden kan hier


Terug