> agenda

Agenda

 
17 februari 2019, 17:00 uur

Koorgesprekken in Haren

Dorpskerk, Rijksstraatweg 188, Haren

Op zondag 20 januari 2019 is een nieuwe serie van drie koorgesprekken van start gegaan in de Dorpskerk in Haren. Jolly Kerkstra is bij de eerste aflevering in gesprek gegaan met Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en lid van de Eerste Kamer voor D66.

De koorgesprekken in de Dorpskerk zijn inmiddels een jaarlijkse traditie en gaan over thema's op het snijvlak van geloof, kerk, wetenschap en samenleving.

Het tweede koorgesprek is op zondag 17 februari met ds. Sjaak de Boer, predikant van de Harense Ontmoetingskerk. Jolly Kerkstra zal met hem verkennen wat dit soort thema's voor hem betekenen in zijn werk en in zijn persoonlijk leven.

Het koorgesprek begint om 17.00 uur en duurt drie kwartier. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

Op zondag 17 maart volgt het laatste van de drie gesprekken: met Corien Oranje, kinderboekenschrijver uit Haren.


Terug