> agenda

Agenda

 
21 januari 2019, 14:00 uur

In Vrijheid Verbonden - opnieuw

Tivoli Vredenburg, Hertszaal, Vredenburgkade 11, Utrecht

Spanning en verbondenheid tussen gelovigen en niet-gelovigen
 
Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen hebben via In Vrijheid Verbonden de handen ineengeslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie, met vrijheid van godsdienst. 
 
De eerste presentatie van In Vrijheid Verbonden was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005. Sindsdien houdt In Vrijheid Verbonden tweejaarlijks een bijeenkomst met Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix. In de tussenliggende jaren worden thematische bijeenkomsten georganiseerd. 
 
De eerstvolgende is op maandag 21 januari 2019. Het thema van de bijeenkomst komt voort uit de waarneming dat er in onze samenleving een beweging gaande is die afwijzend staat  tegenover 'geloven', en dat er in toenemende mate een intolerantie dreigt te ontstaan jegens religie en levensbeschouwing. Het gevolg is dat de afstand tussen groepen groter wordt en er worden steeds hardnekkigere beelden over en weer gevormd en gecommuniceerd. Het heeft alle tekenen van een neerwaartse spiraal! Echter, we zijn met elkaar verbonden! Op bijna alle terreinen in de samenleving werken gelovigen en niet-gelovigen goed samen.
 
In Vrijheid Verbonden vraagt met de bijeenkomst op 21 januari 2019 aandacht voor de spanning en verbondenheid tussen gelovigen en niet-gelovigen in onze samenleving. We willen bespreken hoe in de samenleving gelovigen en niet-gelovigen omgaan met geloof en niet geloven. Kunnen we van elkaar leren? Kunnen we elkaar inspireren en samenwerken? Mogen we geloven? Mogen we niet geloven?
 
Bovengenoemde vragen staan centraal tijdens de themabijeenkomst 'Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel’ met key note speaker drs. Herman Kaiser, voormalig burgemeester van Arnhem. Drs. Kaiser publiceerde onlangs zijn boek In Waarde Verbonden, op zoek naar gedeelde ruimte voor een waardevolle toekomst.
 
Herman Kaiser: 'De ruimte voor dialoog en het elkaar serieus willen nemen wordt helaas te vaak verstoord door de echo's van monologen over het eigen gelijk. Hoe kunnen wij vanuit ons geloven een handreiking doen naar de samenleving? Het is onze uitdaging om traditie en vernieuwing met elkaar in verbinding te brengen tot een geïnspireerd vooruitgangsdenken.'
 
Programma
13.30 Inloop
14.00 Opening door dagvoorzitter Umar Mirza
14.05 Lezing Drs. Herman Kaiser: 'Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel’
14.50 Pauze
15.10 Paneldiscussie met voorzitter stadsdeel Amsterdam Zuidoost, mr. T. Jadnanansing en
docent religieus humanisme en zorgethica, drs. Brecht Molenaar
16.00 Afsluiting en informeel samenzijn
 
Zie ook https://www.invrijheidverbonden.nl/


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl