> nieuws

Nieuws

 
10 januari 2019

Een persoonlijke reactie van Henk Leegte, Ewoud Roos en Essemie van Dunné

Lezersbrief Volkskrant, 9 januari 2019

Vrijheid
We zijn diep geraakt door de weerzinwekkende Nashville-verklaring. We kennen binnen onze gemeente mensen die ernstig beschadigd zijn door uitspraken zoals in de Nashville-verklaring terug te vinden zijn. Mensen die om die reden met een streng religieuze conservatieve achtergrond hebben gebroken en bij vrijzinnige gemeentes terecht zijn gekomen.

Alle mensen, ook de ondertekenaars van de Nashville-verklaring, mogen denken wat ze willen. Juist als vrijzinnigen zijn we niet geneigd om ons uit te spreken over het geloof van een ander. Zo graag sluiten we níet uit. Echter de claim van de ondertekenaars dat zij het échte en enige ware christendom vertegenwoordigen en de schade die zij hiermee aanrichten, maken dat wij het toch doen. Er ­bestaan geen duidelijke richtlijnen over wat het betekent om christen te zijn, hoe wenselijk dat voor sommige mensen ook is. Hoe banger we zijn, hoe meer we naar deze richtlijnen verlangen.

Het lijkt aantrekkelijk om alles wat ons onzeker kan maken, zoals liefde, seks en genot, uit te bannen en buiten de deur te houden. Met vrijheid en mens-zijn heeft dat echter weinig te maken. Voor óns gaat christen-zijn vooral over barmhartigheid, naastenliefde en inderdaad: vrijheid. Over dat ieder mens mag zijn zoals hij of zij is. Hoewel we misschien vinden dat de priesters en schriftgeleerden wel iets harder hun best kunnen doen dan de hoeren en tollenaars.

De ondertekenaars zijn godgeleerden, en wij ook. Vreemd woord eigenlijk. Als Thomas van Aquino gelijk heeft dat geloven het zwakste van alle weten is, dan is de godgeleerde de zwakste van alle geleerden. Hij weet niet zoveel. En wat hij vandaag weet, kan hij morgen weer kwijt zijn. En nooit heeft hij de wijsheid in pacht. Wie over God spreekt, weet nauwelijks waarover hij het heeft, alle woorden over boven zijn nog altijd van ­beneden.

Henk Leegte, Ewoud Roos en Essemie van Dunné, predikanten Doopsgezind Amsterdam


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl