> nieuws

Nieuws

 
8 januari 2019

Een persoonlijke reactie van Carolien Cornelissen

Ik ben een christen. Ik geloof in God. Ik geloof in Christus.
Maar ik wijs de Nashville-verklaring af.

Ik geloof in God, liefdevolle kracht die de bron is van al wat is. Van hemel en aarde, de zeeën en al wat daar leeft; van mensen en dieren en planten, in al hun verscheidenheid. In al die verscheidenheid weerspiegelen wij iets van de liefde van God. Zo zijn wij één. Daarom mag ieder er zijn, zoals zij of hij is. Ieder naar haar of zijn biologische geslacht, gender-zelfverstaan, seksuele oriëntatie.

Ik geloof dat God ons oproept tot liefde, gerechtigheid, vrede en zorg voor de aarde en haar bewoners.
Wij worden opgeroepen om deze geest van liefde en gerechtigheid, de Christusgeest, in ons te laten leven. Zo worden wij gevormd tot mensen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is waar het voor mij in het geloof om gaat.
Ik geloof niet dat God ons afmeet aan het slaafs navolgen van vele wetten, regels, ge- en verboden. Ik geloof niet in een God die zich druk maakt over onze seksuele voorkeuren.

De bijbel is voor mij een waardevol boek, waarin verhalen staan die ons mensen kunnen helpen op onze levensweg en ons uitdagen om te reflecteren op ons bestaan, om een weg te gaan van liefde, gerechtigheid, vrede en zorg voor de schepping.
Ik lees de bijbel als een boek met vele genres: verhalen, poëzie, gelijkenissen, humoristische verhalen, liefdesliederen, vermaningen, overdenkingen, enzovoorts.
Maar ik ontken dat de bijbel een geschiedenisboek is, wetenschapsboek, natuurkundeboek of wetboek.
De talloze wetten en regels in de bijbel zijn mijns inziens niet bedoeld om exact zo na te volgen. Het zijn regels die in het perspectief van die tijd gezien moeten worden en waaronder een symbolisch verstaan schuil gaat.

Ik geloof dat wij allen voortkomen uit de bron van liefde, die ik God noem. Onze opdracht is om elkaar lief te hebben. Onze naasten, maar juist ook degenen die anders zijn dan wij. Wij worden uitgedaagd om over grenzen te stappen en daar de ander te ontmoeten in haar of zijn anders-zijn. Vrouw of man, oud of jong, zwart of wit, homo, lesbiënne of hetero. God heeft ons allen lief.
Daarom, als de geest van liefde, de Christusgeest in ons leeft, zijn wij één met elkaar. Iedereen hoort erbij, wie of wat je ook bent.

Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.
Galaten 3:28

Ik ben een christen. Ik geloof in God en ik geloof in Christus, in de geest van Liefde. Daarom wijs ik de Nashville-verklaring af.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl