> nieuws

Nieuws

 
7 januari 2019

Een persoonlijke reactie van Geert Brüsewitz

Met verbijstering heb ik kennis genomen van een verklaring waarin een aantal mannenbroeders in navolging van een in de Verenigde Staten verspreid geschrift op grond van de bijbel transgender en/of homoseksueel zijn, veroordelen. Een dergelijke verklaring druist in tegen alles wat naar onze beleving christelijk is. Het idee dat het leergezag zich in 2000 jaar niet gewijzigd heeft, en dat er enkelingen zijn (mannen) die over anderen dit gezag uitoefenen is on-bijbels en niet in lijn met de kerkgeschiedenis.

Wij gaan er vanuit dat de interpretatie van de bijbelse boodschap en een daarop gebaseerde ethiek in handen is van de gemeente, de gemeenschap van gelovigen. Met de gave van de Heilige Geest is het gezamenlijk verstaan van de bijbelse boodschap een samenspraak van alle mannen en vrouwen die zich tot de gemeente nu en in het verleden rekenen en rekenden. Hierbij is de boodschap van hoop en liefde, gastvrijheid en aansporing een voortdurend zich evoluerende boodschap die op die wijze een vreugdevolle boodschap voor alle tijden is. Een goede boodschap die gastvrij is, en verschillen probeert te overbruggen. Die geen nieuwe muren en vijandschap oproept, maar vrede brengt.
 
Geert Brüsewitz

predikant van de doopsgezinde gemeente Groningen en studentenpastor


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl