> agenda

Agenda

 
27 januari 2019, 10:15 uur

Wereldbroederschapszondag in Haren

Doopsgezinde kerk, nieuwe stationsweg 1, Haren.

Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich.

Het thema van de viering is dit jaar 'Gerechtigheid onderweg'. Ds. Saapke van de Meer (Zeerijp-Zijldijk) en ds Jacob Kikkert gaan voor in de dienst. Het Noordelijk Doopsgezind Koor, o.l.v. Jellie Alkema zal bijdragen aan de feestelijke viering.

De viering van de Wereldbroederschapszondag gaat over 'Gerechtigheid onderweg'. De actuele aandacht voor migratie wekt de indruk dat het om een modern fenomeen gaat. Maar in de geschiedenis van doopsgezinden is migratie altijd een belangrijk thema geweest.

Wilt u er ook aan denken om enkele houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank. Op die manier, door te delen met mensen die het 't hardst nodig hebben, drukken we iets uit van Gods compassie met onze wereld en met mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ca €2,74 of minder per dag.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl