> agenda

Agenda

 
14 januari 2019, 20:00 uur

Lezing in Hilversum over klimaat

De Kapel, 's Gravelandseweg 144, Hilversum

In De Kapel spreekt prof. dr. Sybren Drijfhout over klimaatverandering, met als thema: Hoe lang is Holland nog houdbaar?

Sybren Drijfhout spreekt vanuit een wetenschappelijke invalshoek, maar met een profetische visie. Hij betrekt ook de hedendaagse profeet en geschiedschrijver Noah Harari in zijn betoog. Ja, hoe staat het er met ons Nederland over enkele honderden jaren voor? Houden wij onze voeten droog met de verhoging van de zeespiegel?

Sybren Drijfhout werd in 2015 benoemd als bijzonder hoogleraar Dynamica van het Klimaat. Zijn leerstoel, de Buys Ballot Leerstoel, is een van de bijzondere leerstoelen van Natuur- en Sterrenkunde. Drijfhout is een toponderzoeker op het gebied van de klimaatdynamica en is tevens hoogleraar Fysische Oceanografie aan de Universiteit van Southampton. Daarnaast is hij verbonden aan het KNMI.

Sybren is de echtgenoot van Paulien van Hessen en komt af en toe ook in onze Kapel. Wij zijn blij hem als onze gast te mogen hebben.


Terug