> agenda

Agenda

 
26 januari 2019, 09:45 uur

Conferentie 'Geloven in mensen'

Christelijke Hogeschool, Oude Kerkweg 100, Ede

in Ede wordt op 26 januari de oecumenische werkconferentie Geloven in mensen gehouden, voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie. De Raad van Kerken is hierbij betrokken via het Knooppunt Kerken en Armoede.  

Dit wordt een dag vol inspiratie, ontmoeting, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en tips over hoe je betrokkenheid dichtbij mensen in nood invult. Omdat we geloven in mensen. Ieder mens telt en is even waardevol! Mensen zijn immers beelddrager van God. We geloven dat ieder mens bedoeld is om ‘te leven in overvloed’. Armoede en schulden botsen echter vaak met het leven zoals God dat bedoeld heeft. Bijna 400.000 kinderen groeien op in armoede. En 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. Dit raakt de kwaliteit van onze samenleving, want niemand hoeft tekort te komen. Op deze conferentie willen we de krachten bundelen om daar wat aan te doen.

We hopen u op 26 januari te zien!

Meer informatie en aanmelding via www.geloveninmensen.nu

Sprekers en deelsessies

De conferentie begint met een aantal inspirerende sprekers.

Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau is gespecialiseerd in armoedeonderzoek en zal ons informeren over actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van armoede en schulden.

In een tweede inspiratieblok laten Dick Couvée, diaconaal predikant van de Pauluskerk in Rotterdam, en Don Ceder, raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam, hun licht schijnen over de vraag hoe kerken inspelen op de urgente problemen van armoede in Nederland.

De ochtendsessie sluit af met een aantal mooie voorbeelden van diaconale inzet.

Het programma biedt vervolgens een groot aantal specialistische en interactieve deelsessies, waar de deelnemers volop de gelegenheid krijgen kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Organisatoren

Deze grote werkconferentie over armoede en schulden wordt georganiseerd door Kerk in Actie, het Diaconaal Steunpunt van de GVK/NGK, SchuldHulpMaatje Nederland en het Knooppunt Kerken en Armoede.

Praktisch

U kunt zich tot uiterlijk 20 januari 2019 hier aanmelden.
Deelname kost €12,50 per persoon en is inclusief koffie/thee, lunch en een drankje na afloop.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl