> agenda

Agenda

 
20 januari 2019, 10:00 uur

Week van Gebed

'Recht voor ogení is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om Ďrecht te zoekení in het bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in IndonesiŽ. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door kerken in IndonesiŽ. Klaas van der Kamp, voormalig algemeen secretaris van de Raad van Kerken: 'De kerken in IndonesiŽ vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.'†

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: 'Soms kijken we liever weg van onrecht. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid het recht voor ogen. Met een concrete bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht.'

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken (www.raadvankerken.nl) en MissieNederland.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zoín 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Meer informatie: www.weekvangebed.nl.


Terug
 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl