> agenda

Agenda

 
16 januari 2019, 20:00 uur

Een mystieke stem uit de joodse wereld

Het Inspiratiehuis, Peperstraat 20, Gouda

In de bijbel komt het begrip 'beth': 'huis', 'woning', 'het wonen' heel vaak voor. Sterker nog: de bijbel begint zelfs met de letter beth, de tweede letter! En daarmee draagt de hele bijbel het stempel van de beth, de tweeheid. De bijbel geeft, in de joodse mystiek, de structuur, het weefsel van de hele schepping weer.

Het huis, onze plek om de wonen. Om hier op deze aarde een plek te hebben om te kunnen wonen, hebben wij ons een omhulling gemaakt: een woning. Wij wonen in een huis. Maar wat betekent het in het wezenlijke dat wij hier in een huis wonen?

Om na te gaan wat het wezenlijke van een huis is, gaan we na wat het in de heilige taal, het Hebreeuws ons zegt. Het Hebreeuwse woord ‘beth’ vertalen we met ‘huis’. Maar wat houdt het begrip beth eigenlijk in? Wat wil dat zeggen, wat is de betekenis daarvan voor ons?

Daarnaast heeft ieder Hebreeuws letterteken ook een getalwaarde. Dat kennen wij ook nog in het Latijn, waar voor getallen ook lettertekens worden gebruikt. En in vele talen zit in het woord vertellen het woord tellen. Vertellen en tellen hebben met elkaar te maken. Zo heeft het letterteken beth, huis, de getalwaarde 2, het drukt de tweeheid uit.

We kunnen in de schepping - en dus ook in ons zelf - de bijbelverhalen herkennen. En zo draagt ook ons hele bestaan het stempel van de beth, van de tweeheid!


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl