> agenda

Agenda

 
18 december 2018, 14:00 uur

Lezing over Gastvrijheid

Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam

Studiemiddag van het ACHHP, Faculteit Religie en Theologie van de VU, in samenwerking met de Waalse Kerk Amsterdam, de Doopsgezinde Historische Kring en de VU-vereniging.
Met vreemdelingen heeft Europa altijd geworsteld. Vaak kwamen zij terecht aan de rafelranden van de samenleving. Het waren zwervers, vagebonden, marskramers, mensen die maar moeilijk pasten in de bestaande orde. Ook vluchtelingen kwamen vaak aan die rafelranden terecht. Het waren profiteurs die beter hadden kunnen proberen in hun eigen land de zaken ten goede te keren.

Soms echter werden juist de vluchtelingen helden: hugenoten werden geprezen om hun arbeidsethos en hun standvastig geloof. Theologen riepen de gelovigen op tot gastvrijheid voor dergelijke vluchtelingen en wezen er op dat Christus zelf ook vluchteling was geweest. Dergelijke oproepen tot gastvrijheid hielpen, maar waren ook halfslachtig. Hugenoten bleven lange tijd vreemdelingen in de stad.

Eric Mührel kiest in zijn lezing voor een nieuwe invalshoek. Hij omschrijft aan de hand van de filosofie van Levinas en Derrida opnieuw wat gastvrijheid is. Belangrijker dan de discussie over rechten en plichten is het gesprek over de (ver)houding van een mens tot de ander. Mührel stelt dat vreemdeling en thuiskomer van elkaar afhankelijk zijn zodat uiteindelijk de een niet meer te onderscheiden is van de ander. Juist in de relaties die mensen met elkaar aangaan blijkt dat iedereen gast is.

Programma:
14:00                  welkom
14:10-14:30        prof.dr. Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU: ‘Pelgrimswetten en vreemdelingenwetten’
14:30-15:15        hoofdlezing (in het Engels) door prof.dr. Eric Mührel, hoogleraar beroepsspecifieke en ethische beginselen van sociale beroepen, Hogeschool Koblenz: ‘Speculative hospitality: Deconstructing identities in the context of flight and exile’
15:15-15:30        ds. Henk Spoelstra, predikant van de Waalse Kerk van Amsterdam en Haarlem: ‘Waalse gastvrijheid: geven en ontvangen’
15:30-16:00        vragen en gesprek
16:00                  receptie

De toegang is gratis, aanmelding vooraf is nodig via info@dewaalsekerk.nl (onder vermelding van: gastvrijheid + [aantal] plaatsen)


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl