> agenda

Agenda

 
17 januari 2019, 20:00 uur

Lezing door justitiepredikant Wim van der Zwan

Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen

De in Heerenveen woonachtige Wim van der Zwan is al meer dan dertig jaar justitiepredikant. Hij neemt ons mee naar het bijzondere werkveld van het gevangenispastoraat.
Na een verblijf in een Huis van Bewaring volgt meestal selectie en overplaatsing naar een gevangenis. De rechtbank heeft gevonnist, de rechtsgang is afgelopen en voor de betreffende gedetineerde betekent dit dat hij of zij weet hoe lang de straf duurt en welke detentiefasering er eventueel volgt.

De hoge muren die een gevangenisgebouw afgrendelen van de buitenwereld om te voorkomen dat gedetineerden ontsnappen, zijn ook de symbolische uitdrukking van maatschappelijk uitsluiting of uitstoting. Sociale verbanden die elk mens nodig heeft om zijn leven zin en inhoud te geven, maatschappelijk verbanden van arbeid of andere vormen van dienstverlening die voor elk mens wezenlijk van belang zijn, zijn voor een gedetineerde in een gevangenis praktisch niet mogelijk. Post, telefoon en bezoek zijn de enige mogelijkheden om contact met de samenleving te houden.

Langdurig verblijf heeft tot gevolg dat gedetineerden in een isolement terechtkomen, en dat maakt dat zij zich niet of nauwelijks betrokken voelen bij wat er in de maatschappij om hen heen gebeurt. Op den duur leidt dit tot vormen van afkeer en negatieve beeldvorming.

Langdurige opsluiting leidt ook tot een mate van vereenzaming. Contact met het thuisfront is niet altijd mogelijk - voor de groep buitenlanders geldt dat de familie niet op bezoek kan komen vanwege de afstand en de hoge kosten - of vallen in veel gevallen weg omdat de spanningen te groot worden. De intrinsieke behoefte aan warmte, vriendschap en genegenheid zijn in de macho-achtige wereld van een gevangenis, waar mensen elkaar op het gebied van kracht en uiterlijkheid de maat nemen, echter van levensbelang.

In deze inrichtingen van justitie werken ook geestelijk verzorgers, die namens hun zendende instantie gedetineerden bijstaan. Wat voor werk doen ze eigenlijk? Wat kunnen ze betekenen voor mensen die soms jarenlang worden opgesloten? Zie ookwww.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl.


Terug