> nieuws

Nieuws

 
5 december 2018

Menno Simons-lezing door Jan Terlouw

De zevende spreker in de reeks Menno Simons-lezingen was de heer Jan Terlouw. Zijn betoog speelde zich vooral af rond de volgende woorden en begrippen: broederschap als solidariteit, duurzaamheid en ‘het is niet moeilijk om te beginnen’.

In een goed gevulde Vermaning in Leeuwarden verwelkomde de nieuwe voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder, de ongeveer 200 bezoekers en de heer Jan Terlouw. Rustig zittend op een stoel op een klein podium – de heer Terlouw is inmiddels 87 jaar – nam hij zijn gehoor mee op een korte reis door de geschiedenis. Hij stelde dat de mensen van vroeger en nu eigenlijk altijd al hebzuchtig en genereus, wreed en liefdevol, oorlogszuchtig en vredelievend zijn geweest. In de Franse Revolutie kwamen de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap naar boven. Die begrippen kwamen en komen in de loop van de tijd onder druk te staan. Met verbijstering constateerde hij bij de Eerste Wereldoorlog: 'Hoe hebben we elkaar dit kunnen aandoen?' Verder stelde hij dat nu, ruim 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, het begrip 'broederschap' meer onder druk staat dan de begrippen 'vrijheid' en 'gelijkheid'.

Broederschap jegens het deel van de wereld dat zucht onder de nog zo grote ongelijkheid. Maar ook broederschap jegens toekomstige generaties, die zullen moeten leven op een verschraalde aarde als we in de welvaartsstaten het beleid niet drastisch wijzigen. Dat beleid moet dan zijn uitwerking hebben in het behoud van het ecosysteem en in een circulair gebruik van grondstoffen. 'Er is een te grote tweedeling in de (wereld)maatschappij gekomen, zowel qua macht, economie, beleidsbepalend als financieel', zo stelde Terlouw.

Volgens hem ligt ook steeds meer macht bij de markt en het kapitaal dan bij de politiek en de democratie. Ook hekelde hij het korte termijn-denken van bedrijven. En daarmee komen ook de vrijheid en de gelijkheid onder druk te staan bij 80-90% van de wereldbevolking. 'Hoe is het toch mogelijk dat zowel de zeevaart als de luchtvaart niet zijn opgenomen in het Parijse klimaatakkoord', sprak hij met verbazing. 'En ik maak me ook ernstige zorgen over de uitbreiding van Schiphol.'

Volgens Terlouw zullen we drastisch het roer moeten omgooien. En volgens hem is het 'helemaal niet moeilijk, simpel zelfs'. Technisch en economisch is het volgens hem geen probleem om zo snel en zo volledig mogelijk wereldwijd over te schakelen naar zonne-energie. 'De zon is overal en we als we slechts één procent van alle energie van de zon gebruiken, dan zijn we er al. Het is wel een politiek probleem', zo stelde hij. 'Hoe krijgen we de mensen mee in de overgang. Het begint bij wereldleiders die moed, durf en leiderschap hebben om als ‘marktmeester’ te regeren om vraag en aanbod in evenwicht weten te brengen.'

Solidariteit en broederschap, maar ook onze moraliteit zullen we moeten inzetten om het tij te keren en de opwarming van de aarde tot stand te brengen. De politieke leiders zullen het onderlinge vertrouwen tussen politiek en burgers terug moeten weten te brengen. 'We hebben gefaald als we de wereld niet duurzaam overdragen aan onze kinderen', zo sloot de heer Terlouw onder luid applaus af.

Een prachtige middag met een bijzondere spreker die ons een heldere, niet mis te verstane boodschap mee gaf in deze donkere tijden.
Sikke R. Roosma

foto is gemaakt door Ramon Philippo.


 

 


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl