> nieuws

Nieuws

 
3 december 2018

Zusterkring Makkum 90 jaar

Zusterkring Makkum bestaat 90 jaar. Op maandag 19 november 1928 kwam een aantal doopsgezinde dames bij elkaar. Zij hebben de Naaikrans der Doopsgezinde Medische Zending opgericht. Negentig jaar later komt de Zusterkring nog bij elkaar, eens in de twee weken. Gehandwerkt wordt er niet meer, maar het gaat om het gezellige samenzijn. Op 24 oktober werd het jubileum feestelijk gevierd.

'In deze negentig jaren zijn de zusters niet alleen elkaar tot steun geweest, maar hebben ze ook op bijzondere wijze een bijdrage geleverd aan het werk van de Menniste Mienskip Makkum', zei Lieuwe Durkz, die ook een boekje maakte over de historie van Zusterkring Makkum.


Terug