> agenda

Agenda

 
29 maart 2019

Vertelvoorstelling in Dokkum

Doopsgezinde kerk, Legeweg 14, Dokkum

Een vertelvoorstelling door Marijke Broekhuijsen en drie muzikanten, die rekkelijke, actuele vragen en dilemma's in deze tijd verkennen. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt. 

Marijke Broekhuijsen is acteur en cultuurpedagoog. Vertrekpunt van haar vertelvoorstelling is het beroemde, of beruchte, conflict tussen Arminius en Gomarus dat vier eeuwen geleden oplaaide. Het vraagstuk van de predestinatie is in een andere vorm nog steeds actueel: in hoveverre beschikken wij over een vrije wil?

De rekkelijken (Arminius) stonden voor keuzevrijheid, diversiteit en meervoudigheid, begrippen die - nog steeds - horen bij vrijzinnigheid.

Maar wat betekent 'rekkelijk' in deze tijd van toenemende polarisatie? Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, en anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Staat 'rekkelijkheid' gelijk aan tolerantie?

Entree: vrijwillige bijdrage.


Terug