> agenda

Agenda

 
31 december 2018, 17:00 uur

Oudejaarsvieringen in doopsgezind Friesland

Friesland

Op verschillende plaatsen in Friesland vinden oudejaarsdiensten plaats. Hieronder een overzicht van de plaatsen en tijden.

Balk 19.00

Voorganger: Trix Bergsma-Overdiep 

Bolsward 19.00 Herdenkingsdienst
Buitenpost 16.00  
Damwoude 19.30

Voorganger: Ietsje de Boer

De Knipe 19.00

Voorganger: Thea Tholen

De Lytse Streek 16.00

Dienst in Wommels

De Westereen 17.00

vanaf 16.00 uur staat de koffie klaar met een oliebol.

Feanwâlden 19.00 Herdenking overledenen
Hallum 18.30 Samen met Stiens
Harlingen 17.00 Verzorgd door de dienstencommissie
Heerenveen 18.30 Verzorgd door de taakgroep Vieringen
Holwerd 16.30 Voorganger: Baukje Bosscha
Joure 19.30  Verzorgd door de Liturgiecommissie.
Thema: Wie was jouw engel afgelopen jaar?
Leeuwarden 17.00 Voorganger: Anne Dijkstra
Mid-Fryslân 19.00  
Rottevalle 19.00 Voorganger: Wilma Tiemersma. Samen met S'veen
Sneek 17.00 Oliebollenviering
Workum  19.00 Voorganger: Graddie Meijer 
IJlst 16.30 Voorganger: Cor Nijkamp

 

 

 


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl